Privacybeleid | LutiKey Tracker

Privacybeleid

Lutikey, LLC ('Lutikey', 'Wij' en / of 'Onze') respecteert de privacy van gebruikers van onze producten en diensten.  Dit privacybeleid is bedoeld om u, als gebruiker van onze services, te informeren over het soort informatie dat we van u kunnen verzamelen of verzamelen wanneer u de producten en / of diensten van Lutikey gebruikt.  Het omvat ook of en hoe die informatie kan worden gedeeld en uw rechten en keuzes met betrekking tot de informatie die u ons verstrekt.  We gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën.

Door gebruik te maken van de door Lutikey aangeboden Services, erkent u dat u akkoord bent gegaan met onze Servicevoorwaarden en dat u dit Privacybeleid hebt gelezen en begrepen.

1. Informatie die we verzamelen en ontvangen.  Lutikey moet bepaalde informatie verzamelen en verwerken zodat u een account bij Lutikey kunt aanmaken en onze Services kunt gebruiken (uiteengezet in het Beleid en procedures).  Afhankelijk van het gebruik van de Services kan deze informatie omvatten, maar is niet beperkt tot:

 • Informatie die u verstrekt door formulieren in te vullen op de website van LutiKey - uw naam, e-mailadres en postadres, telefoonnummer, land van verblijf, login en wachtwoordgegevens. We kunnen u om deze informatie vragen als u zich registreert als gebruiker van de diensten, zich abonneert op onze nieuwsbrieven, upload of verstuur inhoud via LutiKey, of als u contact met ons opneemt;
 • Details van verzoeken of transacties die u via de Services doet. LutiKey kan andere bedrijven gebruiken voor de verwerking van betalingen en de door u verstrekte betalingsinformatie kan door hen worden gebruikt in overeenstemming met hun privacybeleid; 
 • Informatie over uw activiteit op en interactie met LutiKey, inclusief het gebruik van onze mobiele apps (zoals uw IP-adres, het type apparaat of browser dat u gebruikt en uw acties op de site);
 • Informatie over de manieren waarop mensen onze site bezoeken en ermee omgaan, in de vorm van verkeersanalyses.  Stuur een e-mail naar support@lutikey.com voor meer informatie over ons gebruik van gegevensanalyse om onze services te beschermen en te verbeteren;
 • Communicatie die u ons stuurt (bijvoorbeeld wanneer u om ondersteuning vraagt, ons vragen of opmerkingen stuurt of een probleem meldt); en
 • Informatie die u op of aan LutiKey verstrekt in de vorm van opmerkingen, bijdragen aan discussies of berichten.

Als u weigert ons uw informatie te verstrekken, beperkt dit uw mogelijkheden om u te registreren voor een account of onze Services te gebruiken.  U kunt uw informatie bekijken, wijzigen of verwijderen via uw accountinstellingen.

2. Delen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens.  Lutikey zal de informatie die we verzamelen gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Om uw account te beveiligen en onze Services te beschermen (inclusief verificatie van gebruikersidentiteiten en preventie van fraude en misbruik); 
 • Om Lutikey in staat te stellen u onze Services te leveren en om onze Services te verbeteren en te promoten;
 • Om uw account aan te maken en te beheren, contact met u op te nemen en uw ervaring op Lutikey te verbeteren; 
 • Om het gebruik van de Services bij te houden en te analyseren, zodat we de prestaties van Lutikey kunnen verbeteren;
 • Uw informatie kan beschikbaar worden gesteld aan deelnemende veiligheids- en hulpdiensten tijdens specifieke noodsituaties, inclusief maar niet beperkt tot 9-1-1 of gelijkwaardige lokale hulpdiensten, waaronder brandweer, politie, medische noodhulp, noodhulp, ambtenaren van de campusveiligheid en openbare gezondheidsdiensten (gezamenlijk 'Hulpverleners').
 • Uw informatie kan doorzoekbaar zijn voor deelnemende hulpverleners met het oog op noodplanning en / of reactie.
 • Uw naam, adres, telefoonnummer en / of e-mailadres kunnen door geautoriseerde gebruikers ("Gebruikers") worden gebruikt om u via verschillende communicatiemethoden (bijvoorbeeld spraakoproepen, sms, e-mail, enz.) Noodmeldingen en algemene interesseberichten naar u te sturen.
 • We kunnen persoonlijke informatie vrijgeven wanneer we te goeder trouw geloven dat vrijgave noodzakelijk is om te voldoen aan wetten, inclusief om te voldoen aan dagvaardingen, gerechtelijke bevelen of andere verzoeken (inclusief strafrechtelijke en civiele zaken), of om onze Servicevoorwaarden en andere te handhaven of toe te passen overeenkomsten: of om de rechten, eigendommen of veiligheid van Lutikey, onze werknemers, onze gebruikers of anderen te beschermen. Niettegenstaande het tegendeel hierin, kunnen we persoonlijke informatie bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving of indien nodig in verband met gerechtelijke procedures.
 • We kunnen niet-persoonlijke informatie zoals geaggregeerde niet-identificerende informatie delen met derden. Onze service kan automatisch gebruiksinformatie verzamelen, zoals het aantal en de frequentie van bezoekers van onze site en gebruikers die onze service gebruiken.  We gebruiken deze informatie in geaggregeerde vorm en niet op een manier die u persoonlijk zou identificeren.
 • We kunnen momentopnamen van de dan geldende Abonnee-informatie opslaan of archiveren wanneer deze beschikbaar wordt gesteld aan Hulpverleners, voor de periode die wordt bepaald door het beleid voor het bewaren van hulpdiensten.
 • Als het eigendom van alle of een aanzienlijk deel van ons bedrijf verandert, kunnen we uw informatie overdragen aan een nieuwe eigenaar zodat de Service kan blijven werken.  In een dergelijk geval blijft uw informatie onderworpen aan de voorwaarden van dit privacybeleid, tenzij u anders akkoord gaat met de voorwaarden van een nieuw of ander beleid.

3. Cookies en logbestanden.  We kunnen cookies en weblogbestanden gebruiken om het gebruik van abonnees op geaggregeerde en anonieme basis bij te houden.  We doen dit om onze service voortdurend te verbeteren en uw gebruik van de services te vereenvoudigen.  Met zowel cookies als logbestanden is de informatie die we verzamelen en delen anoniem en niet persoonlijk identificeerbaar.  

4. Beveiliging van uw persoonlijke gegevens.  Lutikey heeft beveiligingsmaatregelen getroffen om te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde wijziging van de informatie waarover wij geen controle hebben.  Lutikey kan echter de veiligheid van gebruikersaccountinformatie of andere persoonlijke informatie niet garanderen.  Ongeautoriseerde toegang of gebruik, hardware- of softwarefouten en andere factoren kunnen de veiligheid van gebruikersinformatie op elk moment in gevaar brengen.  

5. Gebruikers van de Europese Unie.   De wetgeving inzake gegevensbescherming in Europa vereist een "wettelijke basis" voor het verzamelen en bewaren van persoonlijke informatie van burgers of inwoners van de Europese Economische Ruimte. Onze wettelijke grondslagen omvatten:

 • Uitvoering van de overeenkomst die we met u hebben: In bepaalde omstandigheden hebben we uw persoonlijke gegevens nodig om te voldoen aan onze contractuele verplichting om de diensten te leveren.
 • Wettelijke naleving: soms zegt de wet dat we uw gegevens moeten verzamelen en gebruiken. Belastingwetgeving vereist bijvoorbeeld dat we gegevens bijhouden van toezeggingen en betalingen die via onze services zijn gedaan.
 • Legitieme belangen: dit is een technische term in de wetgeving inzake gegevensbescherming, wat in wezen betekent dat we een goede en eerlijke reden hebben om uw gegevens te gebruiken en we doen dit op manieren die uw belangen en rechten niet schaden. We vereisen soms dat uw gegevens onze legitieme belangen nastreven op een manier die redelijkerwijs kan worden verwacht als onderdeel van onze bedrijfsvoering en die geen wezenlijke invloed heeft op uw rechten, vrijheid of belangen.

We gebruiken identiteits-, apparaat- en locatiegegevens om fraude en misbruik te voorkomen en om de services veilig te houden. We kunnen u ook promotionele berichten over onze diensten sturen, afhankelijk van uw recht om te bepalen of we dit doen. 

We analyseren hoe gebruikers omgaan met onze site, zodat we beter kunnen begrijpen welke elementen van het ontwerp goed werken en welke niet zo goed. Dit stelt ons in staat om de kwaliteit van de online ervaring die we al onze gebruikers bieden te verbeteren en te ontwikkelen.

6. Informatie gedeeld met diensten van derden.  We kunnen persoonlijk identificeerbare informatie die we verzamelen delen met derden die namens ons en onze gelieerde bedrijven functies uitvoeren om gerichte advertenties op de website en op websites van derden te ontwikkelen en te leveren; analytische en sitegebruiksinformatie verstrekken; transacties en betalingen verwerken; onze promoties, wedstrijden, sweepstakes en enquêtes beheren; andere marketing- en promotiehulp verlenen; en bieden andere diensten met betrekking tot de werking van ons bedrijf.  Wanneer we uw persoonlijk identificeerbare informatie delen met onze zakelijke partners en andere geautoriseerde externe serviceproviders, hebben deze serviceproviders mogelijk toegang tot persoonlijke informatie die nodig is om hun functies uit te voeren, maar mogen ze dergelijke informatie niet voor andere doeleinden delen of gebruiken.  

Lutikey kan uw persoonlijk identificeerbare informatie delen met haar externe zakelijke partners om deze partijen in staat te stellen hun producten en diensten aan u aan te bieden.  Deze derden kunnen u informatie of marketingaanbiedingen sturen.  Als we uw persoonlijk identificeerbare informatie delen met een derde partij voor marketingdoeleinden van de derde partij, zullen uw persoonlijk identificeerbare informatie onderworpen zijn aan het privacybeleid en de zakelijke praktijken van die derde partij.

We kunnen ook informatie over u bekendmaken (a) als we van mening zijn dat de wet dit vereist of wettelijk verplicht is; (b) aan wetshandhavingsinstanties of andere overheidsfunctionarissen; of (c) wanneer wij van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk of passend is om fysiek letsel of financieel verlies te voorkomen, of in verband met een onderzoek naar vermoedelijke of feitelijke frauduleuze of illegale activiteiten.

7. Links naar andere websites en diensten.  Onze site kan links bevatten naar andere websites of diensten waarvan het privacybeleid kan verschillen van dat van LutiKey. Wanneer u een link naar een externe site of service gebruikt, is het privacybeleid en de gegevensverwerking voor die site of service van toepassing.

8. behoud.  We bewaren uw informatie zolang uw account actief is, indien nodig om u de services te kunnen bieden of zoals anders vermeld in dit beleid. We zullen deze informatie ook bewaren en gebruiken voor zover nodig voor de doeleinden die in dit beleid worden uiteengezet en voor zover nodig om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, geschillen op te lossen, onze overeenkomsten af te dwingen en de wettelijke rechten van LutiKey te beschermen. 

We verzamelen en onderhouden ook geaggregeerde, geanonimiseerde of gepseudonimiseerde informatie die we voor onbepaalde tijd kunnen bewaren om de veiligheid en beveiliging van onze site te beschermen, onze diensten te verbeteren of te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

9. Wet online privacy kinderen.  De Children's Online Protection Privacy Act (COPPA) beschermt de online privacy van kinderen jonger dan 13 jaar.  Lutikey verzamelt of bewaart niet bewust informatie van iemand jonger dan 13 jaar, tenzij of aanvaard zoals toegestaan door de wet.  Elke persoon die informatie verstrekt via Lutikey's Services verklaart aan ons dat hij of zij 13 jaar of ouder is.  Als u minderjarig bent, registreer u dan niet voor Lutikey's Services of geef geen persoonlijke informatie over u aan ons.  Als we vernemen dat we persoonlijke informatie, inclusief persoonlijke gezondheidsinformatie, van een minderjarige hebben verzameld zonder de juiste toestemming, zullen we die informatie verwijderen.

10. Gegevensbeschermingsautoriteit.  Als u een burger of ingezetene van de Europese Economische Ruimte bent, hebt u ook het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens door LutiKey en een klacht in te dienen bij uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming of het kantoor van de Information Commissioner van het Verenigd Koninkrijk. 

Verenigd Koninkrijk Information Commissioner's Office 
Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire 
SK9 SAF, Verenigd Koninkrijk 
Telefoon: +0303 123 1113 
Fax: 01625 524510 

Web: https://ico.org.uk/global/contact-us/ (https://ico.org.uk/global/contact-us/)

11.  Wijzigingen in het privacybeleid.   Lutikey behoudt zich het recht voor om dit beleid van tijd tot tijd te wijzigen en bij te werken en zal hiervan kennisgeving doen.  Alle wijzigingen in deze Overeenkomst worden op de website van Lutikey geplaatst.  U stemt ermee in gebonden te zijn aan eventuele wijzigingen in deze Overeenkomst nadat een dergelijke wijziging van kracht wordt en / of door uw voortdurende toegang tot of gebruik van Lutikey. 

Nederlands